Partijraad PvdA over WAO

DEN HAAG, 1 AUG. Het gewest Noord-Holland-zuid van de Partij van de Arbeid eist naar aanleiding van de WAO-plannen van het kabinet een extra partijraad die nog deze maand moet worden gehouden, bij voorkeur op 24 augustus. Het bestuur van het PvdA-gewest, onder voorzitterschap van J. Nagel, schrijft dat in een brief aan het partijbestuur.

De WAO-voorstellen van het kabinet druisen volgens het gewest in tegen alle principes van de sociaal-democratie. De WAO-problematiek verdient een structurele aanpak, zo blijkt uit de brief, maar de voorstellen die er nu liggen zijn onaanvaardbaar en moeten van tafel worden geveegd.

De partijleiding heeft tot nu toe onzorgvuldig gehandeld en ten minste enkele ernstige praktische inschattingsfouten gemaakt, onder meer door na het kabinetsbesluit over de WAO met vakantie te gaan, aldus de brief. Het gewest Noord-Holland-zuid, dat zich nadrukkelijk niet tegen een voortzetting van de coalitie met het CDA keert, heeft ervoor gekozen het partijbestuur een extra partijraad te laten uitschrijven. Een extra partijraad kan ook bijeen worden geroepen door eenderde van de 125 leden van de Partijraad.

Ook in CDA-kring is sprake van ongerustheid over de WAO-maatregelen, maar er is geen sprake van oppositie. Onder de ongeruste CDA'ers over de WAO wordt dezer dagen dan ook vooral gewacht op de eerstkomende vergadering van het een of andere partijverband.

Inmiddels zijn harde acties aangekondigd tegen de WAO-plannen van het kabinet. De Gehandicaptenraad, een van de deelnemers aan het 'breed actiefront tegen de afbraak van de WAO', denkt daarbij aan rolstoelblokkades van wegen en trambanen en aan de bezetting van overheidsgebouwen.