Kamer: wet op studieduur is overbodig

ROTTERDAM, 1 AUG. De Tweede-Kamerfracties van CDA en PvdA vinden dat minister Ritzen (onderwijs) de omstreden Harmonisatiewet kan intrekken. De beide fracties menen dat de recente wijzigingen die Ritzen in de studiefinanciering heeft aangebracht de functie van de Harmonisatiewet grotendeels hebben overgenomen. Studenten in het hoger onderwijs hebben nu nog maar recht op een basisbeurs gedurende de cursusduur van de eerste studie plus een jaar.

Volgens beide regeringspartijen hoeft de periode dat studenten recht hebben op gesubsidieerd hoger onderwijs daardoor niet afzonderlijk meer te worden geregeld. Zij schrijven dit in het 'eindverslag' dat de Tweede Kamer over de nieuwe Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek heeft uitgebracht.

De Harmonisatiewet werd in 1988 ingevoerd om onder meer het collegegeld aan universiteiten en hogescholen gelijk te trekken en om het recht op gesubsidieerd hoger onderwijs te beperken. Tot dan kon een student eerst zes jaar hoger beroepsonderwijs volgen en vervolgens zes jaar wetenschappelijk onderwijs, of omgekeerd. De Harmonisatiewet beperkt de inschrijvingsduur tot zes jaar hoger onderwijs. Voor een tweede studie kan een student maximaal twee jaar extra worden ingeschreven en daarmee recht houden op studiefinanciering. Degenen die geen inschrijvingsrechten als student meer hebben, moeten een aanzienlijk hoger collegegeld (de komende jaren oplopend tot drieduizend gulden) betalen.