Huurverhoging

Folkert Jansma bewijst in zijn beschouwing in NRC Handelsblad van zaterdag 27 juli zelf de doeltreffendheid van het verhullend Haagse taalgebruik door te schrijven:

Wie de huren verlaagt spreekt over 'huuraanpassing'.

Deze term is echter sinds jaar en dag het ambtelijk jargon voor huurverhoging.