Harde acties uit protest tegen WAO-plannen

DEN HAAG, 1 AUG. Uit protest tegen de WAO-plannen van het kabinet gaan verscheidene organisaties in de weken voor Prinsjesdag actie voeren. De Gehandicaptenraad, die gisteren bekendmaakte dat een breed actiefront is gevormd, denkt daarbij aan bezetting van overheidsgebouwen en rolstoelblokkades van trambanen en snelwegen.

De grote steden zullen het middelpunt zijn van 'prikacties'.

De Gehandicaptenraad, de WAO-beweging, regionale gehandicaptenorganisaties, de vereniging van dienstverleners en verschillende maatschappelijke organisaties hebben besloten gezamenlijk actie te voeren tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de WAO en de AAW. Belangrijkste onderdeel van de WAO-plannen die het kabinet enkele weken geleden bekendmaakte, is een beperking van de duur van de uitkering.

De acties beginnen in de weken voor Prinsjesdag en gaan door zolang dat nodig is, aldus de Gehandicaptenraad. Dat zal in nauw overleg met de vakbonden gebeuren. Volgens de voorzitter van de raad, A. Vriethoff, is de tijd van vriendelijke acties voorbij. Dat burgers de dupe worden van blokkades zal niet op problemen stuiten, verwacht hij. Vriethoff rekent erop dat de samenleving zich solidair zal verklaren met de actievoerders, omdat de aangekondigde maatregelen iedereen treffen. Vriethoff: “Vandaag zit je buurman in de WAO, maar morgen kun je dat zelf zijn. Binnen 1 seconde kun je arbeidsongeschikt raken. Ik reken dus op die solidariteit.”

De organisaties die nu acties aankondigen zijn het erover eens dat er een eind moet komen aan de groei van het aantal WAO'ers. Het afschaffen of het beperken van de WAO of het verlagen van de uitkeringen beschouwen zij als 'oneigenlijke middelen'. De tegenstanders van de kabinetsplannen nemen er geen genoegen mee als alleen de scherpe kantjes ervan worden afgehaald: de plannen zijn onacceptabel en moeten voor 100 procent van tafel.

Vriethoff betreurt het dat het WAO-probleem niet bij de wortel wordt aangepakt. “De afgelopen 25 jaar is de wet- en regelgeving niet goed uitgevoerd. Uitzonderingen daargelaten wordt er te weinig gedaan om mensen weer aan het werk te krijgen, door de GMD, de bedrijfsverenigingen, werkgevers, vakbonden en overheid. Van rentegratie is geen sprake. Wij zullen in de acties dan ook het accent leggen op een juiste uitvoering van de regels. Als dat eenmaal gebeurt, kunnen we over een of twee jaar desnoods over nieuwe maatregelen praten.”

Met de acties zal ook worden geprotesteerd tegen de bezuinigingen op de AAW, omdat het voor mensen met een handicap of een chronische ziekte allemaal nog erger wordt wanneer de eigen bijdrage voor de aanpassing van de eigen woning gehandhaafd blijft, aldus de Gehandicaptenraad. “Dat zou simpelweg betekenen dat veel mensen niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen.”