Franse minister: geen hongersnood in Irak

PARIJS, 1 AUG. De Franse minister voor humnatiaire zaken, Bernard Kouchner, hecht geen geloof aan de uitspraken van de Iraakse president Saddam Hussein dat het handelsembargo tegen zijn land hongersnood of epidemieen veroorzaakt.

“Ik geloof echt dat er noch honger noch epidemieen zijn in Irak. Saddam Hussein spot met ons”, zei Kouchner in een vandaag gepubliceerd vraaggesprek in de de Franse krant Le Figaro. VN-vertegenwoordiger prins Sadruddin Aga Khan heeft herhaaldelijk gewezen op het gevaar van een hongersnood en de Franse regering stelde eerder deze week voor het embargo tegen Irak te versoepelen en de verkoop van olie toe te staan “ter verbetering vande voedselsituatie van alle bevolkingsgroepen in Irak”. Een desbetreffende ontwerp-resolutie die in de Veiligheidsraad circuleert stelt volgens VN-diplomaten wel draconomische voorwaarden. Het geld voor de olie zal moeten worden gestort op een rekening op naam van secretaris-generaal Perez de Cuellar. Met het geld zullen, in overleg tussen Irak en de VN, slechts uitgaven ten bate van de Iraakse burgerij mogen worden bekostigd. (AFP, Reuter)