Europese Commissie: Oostenrijk mag in EG

BRUSSEL, 1 AUG. De Europese Commisie heeft de twaalf EG-landen gisteren geadviseerd in 1993 met Oostenrijk te gaan onderhandelen over toetreding van dat land tot de Europese Gemeenschap. De Commissie, het uitvoerend bestuur van de EG, is positief over een Oostenrijks EG-lidmaatschap maar heeft wel de kanttekening gemaakt dat het nieuwe lid ondanks zijn neutraliteit moet instemmen met de ontwikkeling naar een steeds verdergaand gemeenschappelijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid.

De EG-ministers kunnen zelf beslissen wanneer zij met Wenen gaan onderhandelen, maar de Commissie vindt het niet verstandig gesprekken te beginnen voordat de interne EG-markt is voltooid en de lopende conferenties over politieke en monetaire integratie zijn afgerond.

Oostenrijk, aldus het advies van de Commissie aan de Raad van Ministers, zal in geval van toetreding zijn economische beleid niet ingrijpend hoeven wijzigen, maar op landbouwgebied zullen wel wezenlijke veranderingen moeten worden doorgevoerd. Ook zullen de problemen rondom het vrachtverkeer door de Oostenrijkse bergpassen moeten worden opgelost, zo heeft de Europese Commissaris voor buitenlandse betrekkingen, Frans Andriessen, gisteren verklaard. Het overleg over het transitoverkeer tussen de EG en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), waarvan Oostenrijk nu nog lid is, verkeert al maanden in een impasse.

Het is volgens Andriessen niet denkbeeldig dat de EG de onderhandelingen over een toetreding van Zweden, dat ook het lidmaatschap heeft aangevraagd, parallel zal laten lopen met die met Oostenrijk. Een advies daarover volgt later. (ANP, Reuter)