DSM: winst dit jaar fors lager

HEERLEN, 1 AUG. Het chemieconcern DSM heeft over het tweede kwartaal en de eerste helft van dit jaar lagere resultaten geboekt dan in de overeenkomstige periode vorig jaar. De nettowinst daalde in het eerste halfjaar van 487 miljoen tot 334 miljoen of per aandeel van 13,90 tot 9,50. In het tweede kwartaal ging het resultaat van 245 miljoen naar 156 miljoen (per aandeel van 7 naar 4,40).

Aangezien geen kentering in de marktomstandigheden valt waar te nemen, houdt het concern voor geheel 1991 rekening met een aanzienlijk lager resultaat dan over 1990. Vorig jaar daalde de nettowinst van 1,38 miljard gulden tot 861 miljoen gulden of per aandeel van 39,30 tot 24,50 gulden. Er wordt een onveranderd interimdividend van 2,65 per aandeel uitgekeerd, een derde van het dividend van 8 gulden over 1990.

De Amsterdamse beurs reageerde vanochtend negatief op de winstdaling. DSM (slot gisteren: 111,10 gulden) moest 2,60 gulden op de waarde van de aandelen prijsgeven.

Bij een nagenoeg onveranderde omzet van 2,49 miljard gulden daalde het resultaat van DSM uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen in het tweede kwartaal van 226 miljoen tot 135 miljoen, voornamelijk doordat de marktomstandigheden slechter werden en de vaste kosten stegen. Over het eerste halfjaar daalde de omzet van 5,4 miljard tot 5,06 miljard en het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van 451 miljoen tot 317 miljoen. Het afzetvolume in bestaande activiteiten nam met 5 procent af, terwijl het gemiddelde prijsniveau 2 procent steeg.

Het bedrijfsresultaat verminderde in de eerste zes maanden van 613 miljoen tot 424 miljoen, voornamelijk doordat de afzet afnam en de vaste kosten stegen. De kostenstijging vloeide voort uit de ingebruikneming van nieuwe installaties voor bestaande produkten, onderhoudsonderbrekingen en overnemingen. Bovendien ging een aanzienlijke invloed uit van de waardedaling van de voorraden grondstoffen en eindprodukten als gevolg van de olieprijsdaling van begin 1991.