Doof

De kop 'Mishandeling doofstomme man', in NRC Handelsblad van 25 juli jl. dwingt mij tot een protest tegen het gebruik van het achterhaalde begrip 'doofstom' in uw berichtgeving. Sinds deze eeuw krijgt iedere (prelinguaal) dove in Nederland - ongeveer 12.000 personen op dit moment van de in totaal 200.000 doven-slechthorenden - spraakonderwijs.

Toch blijven sommige mensen het woord 'doofstom' gebruiken, alsof het om twee gebreken zou gaan. Voor doven is dit vaak heel kwetsend. Zij hebben jaren en jaren hun best gedaan te leren spreken en worden met dit woord als het ware teruggeplaatst naar de categorie stommen, als waren zij achterlijk.