Concentratie hartruil in twee centra

UTRECHT, 1 AUG. De uitvoering van harttransplantaties in Nederland zal worden geconcentreerd in de huidige twee centra: de academische ziekenhuizen in Rotterdam (Dijkzigt) en in Utrecht (AZU). Dat hebben staatssecretaris Simons (WVC) en minister Ritzen (onderwijs) besloten.

In de twee centra worden nu al harttransplantaties verricht in samenwerking met de academische ziekenhuizen in Leiden en Groningen en het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Harttransplantaties zijn aangewezen als “bijzondere functie” in de zin van artikel 18 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Dat houdt in dat ziekenhuizen uitsluitend met een vergunning een harttransplantatie mogen uitvoeren. Concentratie van deze operaties in de twee centra moet wildgroei voorkomen. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd en blijven de kosten onder controle, aldus de bewindslieden. Simons en Ritzen zijn tot het besluit gekomen onder meer na advisering door de Gezondheidsraad, het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, de provincies en de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Volksgezondheid. Bij de uitvoering van het programma voor hartransplantaties in Nederland moeten de centra onderling afspraken maken over de gewenste verdeling van de activiteiten en een optimale toewijzing van patienten. In dit kader moeten ook afspraken worden gemaakt met verwijzende ziekenhuizen, waaronder met name de hartchirurgische centra. Beide centra moeten zich houden aan het vastgestelde protocol over indicatiestelling en selectie van patienten. Er komt een uitgebreide evaluatie van het programma. De centra, Dijkzigt in Rotterdam en in het AZU in Utrecht, moeten op korte termijn voorstellen formuleren voor deze evaluatie.