ANC wil snel een nieuwe regering

JOHANNESBURG, 1 AUG. Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) houdt vast aan zijn eis dat er in Zuid-Afrika een interim-regering moet komen van 'nationale eenheid'. Het ANC wil echter wel nu snel komen tot een meer- partijenconferentie over een nieuwe non-raciale grondwet.

Dit heeft het hoofdbestuur van het ANC vanochtend tijdens een persconferentie meegedeeld. De verklaring vormt de eerste officiele reactie van het ANC op de maatregelen die president De Klerk deze week aankondigde naar aanleiding van geheime betalingen aan de Zulu-beweging Inkatha.

Het ANC blijft er bij dat de regering De Klerk haar geloofwaardigheid heeft verloren en niet kan aanblijven als leidende politieke partij in het onderhandelingsproces over de noodzakelijke politieke hervormingen. De huidige regering moet van het ANC aftreden. Het ANC wil daarna met de Nationale Partij en andere politieke organisaties onderhandelen over de vraag hoe de overgangsregering er uit moet zien, aldus ANC-woordvoerder Pallo Jordan vanochtend tijdens de persconferentie. De Nationale Partij kan wat het ANC betreft wel deel uitmaken van de overgangsregering.

Het ANC verwierp de voorstellen van De Klerk om een niet-politieke adviescommissie in het leven te roepen die de omstreden geheime fondsen van de regering moet controleren. Het overplaatsen van de ministers Vlok (Wet en Orde) en Malan (Defensie) naar minder belangrijke posten in het kabinet “onderstreept de weigering van de Klerk om de misdaden van apartheid te bevestigen”, aldus de officiele schriftelijke verklaring van het ANC.

Het ANC wil een meerpartijencommissie die moet onderzoeken in hoeverre de regering is betrokken bij het geweld in de zwarte woonoorden van Zuid-Afrika. De speciale eenheden van leger politie moeten worden ontbonden. Het ANC gaat tevens zijn contacten met Inkatha herzien omdat het na Inkatha-gate twijfelt aan de legitimiteit van Inkatha als een onafhankelijke politieke partij.

    • Peter ter Horst