Amev koopt deel van Mutual Benefit Life voor 1 miljard

ROTTERDAM, 1 AUG. Amev-verzekeringen wil de divisie collectieve levensverzekeringen en ziekte- en ongevallenverzekeringen van de Amerikaanse maatschappij Mutual Benefit Life Insurance voor maximaal 500 miljoen dollar (ruim een miljard gulden) overnemen.

Amev-Holdings in New York, Mutual Benefit en het Insurance Department van de staat New Jersey hebben een intentieverklaring voor de overname ondertekend.

De overnamesom zal voor een nog nader te bepalen deel ineens worden betaald en voor een ander deel in termijnen. De hoogte van de termijnbetalingen zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling Mutual Benifits portefeuille. Volgens Amev zou de totale overnamesom 500 miljoen dollar kunnen bedragen als de waarde van de portefeuille “zeer gunstig” is. Amerikaanse analisten ramen de waarde van de over te nemen divisie niet hoger dan 450 miljoen dollar.

Mutual heeft ruim 600.000 polissen voor collectieve levens- en ziekte- en ongevallenverzekeringen en verzekeringen voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Vorig jaar bereikte de divisie collectieve verzekeringen een premie-inkomen van 830 miljoen dollar en een netto winst van 52 miljoen dollar. Vooral in de sector arbeidsongeschiktheidsverzekeringen behoort de divisie tot de grootste marktpartijen in de Verenigde Staten. Mutual Benefit heeft een eigen verkooporganisatie en een netwerk van onafhankelijke tussenpersonen. Het hoofdkantoor van de divisie in Kansas City heeft 1300 mensen in dienst.

Volgens de Amev-holding sluiten de activiteiten van Mutual Benefit uitstekend aan bij die van een aantal werkmaatschappijen van Fortis in de Verenigde Staten. Fortis is houdstermaatschappij voor Amev en probeert meer zaken te doen op de meest interessante deelmarkten van het verzekeringsbedrijf in de Verenigde Staten.

Amev moet als moedermaatschappij nog een formele beslissing nemen over over de aankoop. Ook moet nog een aantal procedures in de Verenigde Staten worden doorlopen, onder meer om de vereiste overheidsvergunningen te verkrijgen.