Aanvullende export aardgas levert staat extra geld op

ROTTERDAM, 1 AUG. De Gasunie is er in geslaagd de extra aardgasexport waarvoor zij begin jaar toestemming kreeg van EZ ook werkelijk af te zetten. In totaal kan de staat daardoor de komende twintig jaar op extra aardgasinkomsten van 30 a 40 miljard gulden rekenen.

De Gasunie heeft met bestaande afnemers in Duitsland, Frankrijk en Belgie principe-accoorden gesloten voor 'ophoging' en verlenging van al eerder gesloten contracten die in de periode 2010 - 2013 zullen aflopen. Met afnemers in Italie en Zwitserland wordt nog onderhandeld. De extra inkomsten van de toegenomen export zullen pas na 1995 kunnen worden gend.

Eind vorig jaar vroeg de Gasunie Economische Zaken toestemming voor de export, boven bestaande exportcontracten van 200 miljard kubieke meter aardgas over een periode van 20 jaar. Verbeterde onderzoeksmethoden hadden uitgewezen dat het Groningenveld ('de bel van Slochteren') groter was dan lange tijd was aangenomen. Bovendien maken geavanceerde exploitatie-technieken meer gas winbaar.

De winbare hoeveelheid gas in het Slochterenveld wordt nu geschat op 2.680 miljard kubieke meter. Bij de huidige onttrekkingssnelheid is dat voldoende voor ongeveer 35 jaar. Van de aardgas-inkomsten van de Gasunie (waarin Shell en Esso elk een aandeel van 25 procent hebben) gaat 85 procent naar de staat. De extra inkomsten spelen geen rol in de Tussenbalans-operatie.

Voor de extra export is alleen onderhandeld met bestaande afnemers. Daaronder bevinden zich Ruhrgas (de grootste), Thyssengas, Gaz de France en het Belgische Distrigas. Het sluiten van contracten met nieuwe afnemers stuit op een tekortschietende infrastructuur: uitbreiding van aardgasnetten is kostbaar en tijdrovend. Bovendien is de vraag naar aardgas, de 'schoonste' van de fossiele brandstoffen, bij de huidige afnemers sterk toegenomen, in Duitsland ook door de vereniging met de DDR.