Procede voor reductie van ammoniak

ROTTERDAM, 11 JULI. DSM Agro bv en GTI Holding NV hebben een procede ontwikkeld dat de ammoniak-emissie bij het uitrijden van rundveemest met meer dan tachtig procent vermindert. Hierdoor wordt de totale ammoniak-emissie op een rundveebedrijf met minstens veertig procent teruggedrongen.

Het procede komt neer op het 'aanzuren' van rundveemest met salpeterzuur, dat voor het uitrijden aan de mest wordt toegevoegd. Hierdoor wordt de ammoniak omgezet in niet vluchtig ammonium, dat een veel gebruikte meststof is. Met het procede kunnen rundveehouders de in het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP Plus) voorgeschreven vermindering van de ammoniak-emissie (30 procent in 1994) bereiken. Ook de uitspoeling van stikstof naar het grondwater neemt af. Door de binding van de stikstof bespaart de rundveehouder minstens 20 procent op kunstmest. DSM Agro en GTI Holding willen de methode volgend jaar op de markt introduceren. Varkenshouders hebben er geen baat bij, omdat zij geen grond hebben om de mest uit te rijden.

Het procede om ammoniak met salpeterzuur te mengen is zeer simpel. Eerder al kwam Cebeco Handelsraad samen met het Finse Kemira ermee. Hun procede werkt niet goed. Het salpeterzuur werd reeds in de gierkelder aan de rundveemest toegevoegd. Bacterien zetten daar de gebonden stikstof om in stikstofgas, waardoor de boer de meststof in de lucht zag vervliegen. “Wij behandelen de mest vlak voor het uitrijden. In die korte tijd kan dat proces zich niet meer voordoen,” aldus woordvoerder L. Gussenhoven van DSM Agro bv. “De boer hoeft ook geen speciale voorzieningen in zijn stallen aan te brengen.”

Met het nieuwe procede is het ook niet nodig de mest onder de grond in te brengen om de ammoniakuitstoot op deze wijze te verminderen. Op zandgronden geldt een dergelijke door het ministerie van VROM opgelegde verplichting vanaf volgend jaar.