Huurbescherming kamerbewoners

DEN HAAG, 8 JULI. Voor huurders van kamers zal het eerste jaar geen huurbescherming meer gelden.

Dit staat in een wetsvoorstel dat de staatssecretarissen Kosto (justitie) en Heerma (volkshuisvesting) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De voorgestelde regeling geldt alleen voor nieuwe huurders. Bestaande huurovereenkomsten vallen er niet onder. Wie na inwerkingtreding van de nieuwe regeling een kamer huurt, kan pas na een jaar een beroep op huurbescherming doen. Dat betekent dat de verhuurder in het eerste jaar geen procedure bij de rechter meer hoeft te voeren om de huur stop te zetten. Door deze versoepeling van de huurbescherming zullen, naar de bewindslieden verwachten, meer mensen een kamer gaan verhuren.