Voedselhulp Suriname naar junglecommando

DEN HAAG, 4 JULI. Nederland heeft het besluit genomen voedselnoodhulp aan Oost-Suriname te beeindigen omdat een onderzoekscommissie tot de conclusie is gekomen dat een deel van het geld (750.000 gulden) verkeerd terecht is gekomen. De beslissing tot noodhulp is op onvoldoende gronden genomen, aldus de commissie.

Voedselpakketten van het Zeister Zendingsgenootschap werden afgeleverd bij het junglecommando van Brunswijk, waar zich geen hongersnood voordeed. Naast voedsel werden ook cheques aan het junglecommando verstrekt als noodhulp. Voor de onderzoekscommissie is het een vraag of bij verzilvering van de cheques altijd voedsel in het buurland Frans Guyana is gekocht. Onduidelijk is welk bedrag aan het junglecommando is verstrekt.

Het Zeister Zendingsgenootschap heeft Ontwikkelingssamenwerking toegezegd om tot een betere organisatie van het noodhulpprogramma te komen. De hulpverleners hebben er in gesprekken met experts van Ontwikkelingssamenwerking op gewezen dat controle op de hulp in een oorlogssituatie als in Oost-Suriname moeilijk is. Vanochtend waren zij onbereikbaar voor nader commentaar.

Volgens de commissie is een bijkomstig nadeel dat de bevolking van Oost-Suriname steeds afhankelijker is geworden door de voedselhulp. Daarop heeft minister Pronk van ontwikkelingszaken de beslissing genomen om de noodhulp in fasen te beeindigen. In reguliere programma's van de Surinaamse overheid zal meer aandacht worden gegeven aan medische zorg en onderwijs, “uiteraard voorzover de situatie in het binnenland dat mogelijk maakt', aldus Pronk in een brief aan de Kamer.