Weekoverzicht

Opschudding in Tokio. De presidenten van 's werelds grootste en op twee na grootste effectenhuizen traden deze week af. Hun huizen, Nomura en Nikko, hadden grote, rijke clienten compensatie gegeven voor verliezen op de beurs en deden zaken met een van Japans notoire gangsters. De Japanse media nagelden de heren aan de schandpaal. Beiden betuigden hun diepe spijt. De Angelsaksische wereldpers meette de zaak breed uit, gewend dat zo in eigen land met zulke affaires te doen. De beurs van Tokio maakte een duikelingetje, maar herstelde zich een dag later. Het ministerie van financien in Tokio, van de affaire al geruime tijd tot in detail op de hoogte, beloofde een onderzoek en overwoog zelfs even sancties. De Japanse wet verbiedt het beloven van verliescompensatie, niet de vergoeding zelf.

Japans minister van financien, Ryutaro Hashimoto, die zichzelf ziet als veelbelovend politicus, verklaarde de zaak “zeer betreurenswaardig” te vinden en zich “persoonlijk ellendig” te voelen. Hashimoto was de drijvende kracht achter de bijeenkomst van de ministers van financien en centrale bankpresidenten van de G-7 afgelopen zondag in Londen, volgens ingewijden om als toekomstig premier te wennen aan het wereldtoneel. Op deze voorbereidende vergadering voor de economische wereldtop van de G-7 half juli in Londen werd niet al te zorgelijk gedaan over de koersstijging van de dollar. Op aandrang van de VS en Japan werd de nieuwe bank voor Oost-Europa (EBRD) onder leiding van de Fransman Jacques Attali te verstaan gegeven niet op eigen houtje de Sovjet-Unie van Michail Gorbatsjov kredieten te geven. Polen kreeg deze week de eerste lening van Attali's bank: 50 miljoen dollar. Polen maakte bekend dat het een kwart van zijn staatsbedrijven binnen zes maanden zal privatiseren. In de Opperste Sovjet, het parlement van de unie, riepen deze week orthodoxe communisten onder leiding van 'hardliner' Ligatsjov storm tegen een wet die de privatisering van de staatsbedrijven in de Sovjet-Unie moet regelen. De wet stelt nog weinig voor, buitenlanders mogen nog steeds niets kopen, de Sovjet-burgers ontbreekt het geld om de staatsbedrijven over te nemen. De secretaris-generaal van de communistische partij in de Russische federatie meende niettemin dat de wet “alle verworvenheden van de arbeiders in gevaar” zou brengen. In de voormalige boeren- en arbeidersstaat zal Sony zijn Europese hoofdkwartier vestigen op de Potsdamer Platz. Sony kocht 31.000 vierkante meter voor 100 miljoen D-mark, twee keer zoveel als de grondprijs nog een jaar geleden was toen het besluit om van Berlijn ook Duitslands politieke hoofdstad te maken nog lang niet vast stond. De stijging van de grondprijzen zal van Berlijn weldra de duurste stad van Duitsland maken. Uit angst voor Japanse concurrentie hebben de vijftien Europese autofabrikanten de stormbal gehesen. Ze willen van de Europese Gemeenschap naar verluidt 23 miljard gulden subsidie om massaal arbeiders te kunnen ontslaan om hun produktiviteit op te voeren. Peugeot deed niet mee. Peugeot vindt de EG te slap jegens Japan. Als de vijftien anderen zich tot zijn harde standpunt bekeren, zijn er minder ontslagen nodig, zei het Franse autoconcern deze week. De EG-landbouwsubsidies die de Europese consument miljarden kosten en voor reusachtige overschotten zorgen, lijken hun langste tijd gehad te hebben. Landbouwcommissaris Mac Sharry wil drastisch snijden door de garantieprijzen met tientallen procenten te verlagen. Mac Sharry's plannen gaan minder ver dan eerdere voorstellen van hem die begin dit jaar uitlekten. Nissan UK, de Britse distributeur van Japanse Nissan-auto's, kreeg deze week bezoek van 135 inspecteurs van de Britse belastingdienst. Met politiesteun kwamen ze duizenden documenten ophalen. Volgens de Belastingdienst gebeurt zoiets alleen als er een redelijke verdenking is van fraude. Overigens heeft Nissan Japan ruzie met Nissan UK en wil het een eigen distributienet opzetten. Hotel Mount Washington in Bretton Woods, waar in 1944 het IMF en de Wereldbank zijn opgericht in aanwezigheid van grondlegger John Maynhard Keynes, ging deze week onder de hamer. Opbrengst: 3,15 miljoen dollar. Er was nog voor 1,3 miljoen geinvesteerd om het eens glorieuze hotel er netjes uit te laten zien en de veilingmeester had nog voor vijf miljoen ingezet. Maar grote beleggers kwamen niet opdagen, ook niet uit Tokio.

    • Paul Friese