Waarschuwing Dales aan Gelderse Staten bij lobby voor commissaris

ARNHEM, 29 JUNI. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe commissaris van de koningin in Gelderland gedreigd met het staken van elke samenwerking als de vertrouwelijkheid rondom de benoeming op enigerlei wijze wordt geschonden. “Als de vertrouwenscommissie publieke omwegen of verborgenheden gaat gebruiken met het oogmerk een andere uitkomst van de procedure, kan ik het partnership niet meer handhaven”, aldus Dales.

Er moet in Gelderland een nieuwe commissaris komen na het overlijden van M. de Bruijne. Dales hoopt de benoeming in oktober te kunnen voltooien. De vertrouwenscommissie uit Provinciale Staten gaf Dales een geschreven profielschets mee, die op ongeveer elke bestuurder van enig kaliber in Nederland zou passen; man en vrouw, want officieel hebben de Staten geen voorkeur tussen de seksen uitgesproken. Uit de mondelinge toelichting die de fractievoorzitters de minister gaven, bleek evenwel dat er heel specifieke voorkeuren bestaan bij de verschillende partijen. Gelderland is vanouds een VVD-provincie. In politiek Den Haag wordt echter sinds de laatste verkiezingen een steeds duidelijker vraag hoorbaar om D66 eindelijk eens een eigen commissaris te geven. Gelderland zou de eerste provincie zijn waar die kans zich voordoet. De naam van oud-minister van economische zaken en voormalig D66-partijleider J. Terlouw doet in politiek Den Haag de ronde. Terlouw is op dit moment secretaris-generaal van de Europese transportcommissie van de Oeso in Parijs. Midden jaren tachtig was er ook sprake van dat D66 een commissaris van de koningin zou krijgen. De huidige burgemeester van Lelystad, drs. J.P.A. Gruijters, werd genoemd voor de nieuwe provincie Flevopolder. Op het laatste moment werd echter besloten in Flevopolder een commissaris van PvdA-huize te benoemen in de persoon van J.C.J. Lammers. D66 heeft de komende tijd nieuwe kansen. In vijf provincies speelt dit jaar of in 1992 de opvolgingskwestie. “D66 is de meest voor de hand liggende partij om een commissaris te leveren”, zei D66-fractievoorzitter L. de Graaf in de Gelderse Staten. Groen Links en de PvdA steunen D66 daarin. Het CDA sprak nadrukkelijk geen voorkeur uit. De VVD wenst 's lands grootste provincie niet zonder slag of stoot prijs te geven. Dat de man of vrouw die in Gelderland solliciteert niet alleen naar uiterlijk en politieke idealen zal worden beoordeeld, maakten de Staten Dales ook duidelijk. De vertrouwenscommissie gaat op zoek naar een kandidaat die naast “een Gelders boegbeeld” ook “eenvoudig, nuchter, redelijk, spits en vakbekwaam” is (CDA), “elan uitstraalt” (PvdA), “een schaap met vijf poten is” (VVD), “gewoon een aardig mens” (SGP) en “capabel maar aimabel” (D66) en uiteindelijk ook nog “een vrouw met humor” (Groen Links), maar dan wel van mannelijke kunnen “die weet te handelen bij de gratie Gods” (RPF).