VOGELS

In het Boekenbijvoegsel van 8 juni jl. staat een recensie van Thomas Rap over het boek 'Vogels kijken'. De bespreking van dit boek eindigt met de oproep aan de schrijver - 'waarde Nico de Haan' - zijn baard af te scheren. Deze individuele daad zou de bevrijding betekenen 'van een onverdiend en onterecht geitewollen-sokken-imago' voor heel 'natuurminnend Nederland', waarvan de heer Rap zich spreekbuis waant. Op een foto van De Haan bij de recensie is de baard te zien die er af moet voor de katharsis. Blijkbaar heeft Rap een probleem. Hij kijkt graag vogels. Maar de uiterlijkheden van sommige mensen die dat ook doen bevallen hem niet. Natuurminnen o.k., maar dan wel je in gezelschap wetend van je eigen soort.

Het verbaast mij dat er in uw kolommen, bestemd voor de bespreking van boeken, ruimte is voor het aan de orde stellen door een scribent van strikt persoonlijke preoccupaties. Juist in een krant die de kwaliteit van haar berichtgeving als handelsmerk voert, zou je verwachten dat lezers verschoond blijven van geneuzel op grond van de een of andere vooringenomenheid.

    • H. Kanis