ramsj

Bill Flanagan: Recht uit het hart (interviews) Paperback. Luitingh 1988, van (f) 36,90 voor (f) 9,95. De Slegte. Frank Olinsky: What the songs look like Paperback. Harper & Row 1987, van (f) 35,75 voor (f) 14,50. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226) . Nop Maas: De literaire wereld van Carel Vosmaer; een documentaire Paperback, Sdu 1989, van (f) 39,90 voor (f) 9,95. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973). Nop Maas, F.L. Bastet, J.F. Heijbroek: De verzameling van Mr. Carel Vosmaer. Paperback, Sdu 1989, van (f) 39,90 voor (f) 9,95. Steven Sterk. . Michael Crichton: Travels Gebonden, Knopf 1988, van (f) 38,90 voor (f) 9,90. Het Martyrium Amsterdam. . Mattie Boom (red.): Fotokunst 19de eeuw; 19th century photographic art Paperback, Sdu 1989, van (f) 75.- voor (f) 25.- Steven Sterk, Utrecht en Scheltema, Holkema, Vermeulen te Amsterdam. Mattie Boom: 150 jaar fotografie Paperback, van (f) 36,50 voor (f) 9,95. Sterk en Scheltema. . Jean Bethke Elshtain: Women and war Gebonden, Basic Books 1987, van (f) 47,50 voor (f) 15,- Boekenmarkt

Bill Flanagan: Recht uit het hart (interviews) Paperback. Luitingh 1988, van (f) 36,90 voor (f) 9,95. De Slegte. Frank Olinsky: What the songs look like Paperback. Harper & Row 1987, van (f) 35,75 voor (f) 14,50. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226) Achtentwintig interviews met vooraanstaande popmusici als Lou Reed, Van Morrison, Neil Young en David Byrne. Het zijn keurige, informatieve gesprekken,meer gericht op scheppingsdrang, thema's en inspiratie dan op roddel en schandaal. Flanagan betoont zich een nauw betrokken interviewer met een oprechte bewondering voor de mannen (en drie vrouwen) tegenover hem. Des te opvallender is zijn hekel aan Mick Jagger die hij een 'vergaande twijfelachtige moraal' toeschrijft (alsof dat niet de voedingsbodem bij uitstek is voor de mooiste songs). Olinsky bracht een kleine vijftig songteksten bijeen van David Byrne en de Talking Heads, en liet ze illustreren door een bont gezelschap hedendaagse kunstenaars. Vanaf Psycho killer, via Once in a lifetime, tot aan Road to nowhere. Nop Maas: De literaire wereld van Carel Vosmaer; een documentaire Paperback, Sdu 1989, van (f) 39,90 voor (f) 9,95. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973). Nop Maas, F.L. Bastet, J.F. Heijbroek: De verzameling van Mr. Carel Vosmaer. Paperback, Sdu 1989, van (f) 39,90 voor (f) 9,95. Steven Sterk. De Haagse schrijver en kunsthistoricus Carel Vosmaer (1826-1888) leidde een druk en enerverend bestaan, getuige een biografisch overzicht dat bijna bezwijkt onder de vele publikaties, redacteurschappen, voordrachten, commissies en literaire kringen. Nop Maas (met medewerking van Bastet en Heijbroek) brengt het leven van de schrijver in kaart, dankbaar puttend uit het omvangrijke familie-archief. In het tweede boek - even mooi gellustreerd als het eerste - komt Vosmaers rijke verzameling zeventiende-eeuwse tekeningen aan de orde (thans ondergebracht in het Rijksprentenkabinet). Michael Crichton: Travels Gebonden, Knopf 1988, van (f) 38,90 voor (f) 9,90. Het Martyrium Amsterdam. Een bundel reisverhalen - geschreven tussen 1971 en 1986 - van de Amerikaanse psychiater, schrijver en filmregisseur Crichton. De afwisseling is groot: spannende avonturen met haaien, gorilla's, olifanten en verleidelijke meisjes, lange vermakelijke dialogen, en ingetogen beschouwingen over zelfkennis en aura's. Het boek begint met een aantal verhalen over Crichtons medische opleiding. Vandaar de intrigerende openingszin: 'It is not easy to cut through a human head with a hacksaw.' Mattie Boom (red.): Fotokunst 19de eeuw; 19th century photographic art Paperback, Sdu 1989, van (f) 75.- voor (f) 25.- Steven Sterk, Utrecht en Scheltema, Holkema, Vermeulen te Amsterdam. Mattie Boom: 150 jaar fotografie Paperback, van (f) 36,50 voor (f) 9,95. Sterk en Scheltema. Meer dan honderd 'masterpieces' (zegt de Engelse tekst) of 'hoogtepunten' (zegt de Nederlandse tekst iets bescheidener) uit de negentiende-eeuwse internationale fotografie. Mattie Boom - conservator fotografie bij de Rijksdienst Beeldende Kunst - schreef een heldere introductie die onder meer ingaat op de verwevenheid van de eerste fotografie met toenmalige schilderkunstige tradities. Niet alleen de onderwerpen waren vaak hetzelfde (portretten van beroemde tijdgenoten, runes, fruitstillevens), maar ook compositie en lichtval. In 150 jaar fotografie pakt Mattie Boom de draad weer op, en loodst de lezer en kijker de twintigste eeuw binnen. Veel aandacht hier voor de verschillende fotografische genres. Jean Bethke Elshtain: Women and war Gebonden, Basic Books 1987, van (f) 47,50 voor (f) 15,- Boekenmarkt Elshtain - feministe en politicoloog - buigt zich over tweeduizend jaar oorlog en vrede. Hoofdlijn in haar betoog is de stereotiepe ('mythische') rolverdeling tussen man en vrouw in tijden van oorlog en geweld: de man als 'Just Warrior', en de vrouw als 'Beautiful Soul' die haar man onvoorwaardelijk steunt. Een grondige studie, even breed georienteerd als het gezelschap personen dat ter sprake komt: Plato, Machiavelli, Clausewitz, Jezus, Rambo, Calamity Jane, Jeanne d'Arc en Martin Luther King, om er slechts een paar te noemen.