Oce betaalt 5 pct extra aan 'uitstekende' werknemers

Oce Nederland (3800 werknemers) heeft met drie vakbonden een CAO afgesloten met een loonsverhoging van 3 procent per juli en van 0,75 procent in februari 1992.

De Industriebond FNV wijst de CAO af wegens bezwaren tegen de erin opgenomen prestatiebeloning van 5 procent van het salaris voor 'uitstekend' functionerende werknemers.