Milieuregels worden ontdoken

ROTTERDAM, 29 JUNI. Op grote schaal wordt afgeweken van de wetgeving voor het milieu. Niet alleen maken bedrijven gebruik van mazen in de wet,lagere overheden houden zich ook bewust niet aan de regels. Kazernes, ziekenhuizen en scholen, die afhankelijk zijn van gelden van ministeries, staan bekend als de traagste uitvoerders van milieumaatregelen. Dat zeggen ambtenaren van gemeentelijke en provinciale milieudiensten in acht plaatsen verspreid over het land.

In gesprekken met NRC Handelsblad signaleren deze ambtenaren een diepe kloof tussen de Haagse regels en de plaatselijke praktijk. De wet chemische afvalstoffen heeft volgens hen veel mazen. Een ambtenaar van de provincie Gelderland heeft vorig jaar persoonlijk illegale transporten van chemisch afval vastgesteld, waarvan nooit aangifte is gedaan. De administratie van transporten van chemisch afval is niet sluitend, waardoor hele vrachtwagens administratief in het niets kunnen verdwijnen. De milieuspecialisten zijn verbaasd over de ophef na de ontdekking van illegale stortingen van chemisch afval, zoals in Alphen aan de Rijn, omdat op de meeste Nederlandse stortplaatsen in strijd met de regels vuil is gedeponeerd. Veel gemeenten met varkensmesterijen leggen de interpretatie van de Raad van State van milieuregels naast zich neer en geven boeren die daarop geen recht hebben toch hinderwetvergunningen. Wethouder H.G. Verkampen van het Brabantse Gemert zegt dat de regeling van het ministerie van VROM en de opstelling van de Raad van State “ridicuul, wars van iedere werkelijkheid en iedere redelijkheid zijn”. De ambtenaren klagen over de snelle verandering van de regels en over competentiegevechten tussen overheden. De enorme achterstand bij de verlening van hinderwetvergunningen zal niet overal, zoals VROM wil, in 1994 zijn ingelopen. Bovendien zou de meeste subsidie van VROM voor deze inhaalmanoeuvre opgaan aan bureaucratie. Een woordvoerder van VROM noemt de uitspraken van de milieuambtenaren “overdreven”. Hij zegt dat de handhaving van de wet chemische afvalstoffen vanaf 1995 beter wordt. Over de gemeenten die varkensmesters in afwijking van de regels vergunningen geven heeft VROM vooralsnog geen mening.

    • Ben van der Velden