Landbouwgrond uit produktie

Om de Europse graanexport te halveren, wil landbouwcommissaris MacSharry akkerbouwers met meer dan 20 hectare grond verplichten 15 procent van hun land uit de produktie te nemen.