Kunstenbond: banenverlies muziekschool

AMSTERDAM, 28 JUNI. De Kunstenbond FNV vreest een vergaande aantasting van de werkgelegenheid bij creativiteitscentra, muziekscholen en instellingen die het onderwijs steunen bij de kunstzinnige vorming.

Het zou volgens de Kunstenbond een gevolg zijn van het kabinetsplan om de sector kunstzinnige vorming uit de Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gesubsidieerde en Gepremieerde Sector (WAGGS) te halen. In de WAGGS staan verplichtingen die provincies en gemeenten jegens genoemde instellingen moeten nakomen. Muziekscholen en creativiteitscentra kunnen zo loonsverhogingen en andere verbeteringen van de voorwaarden betalen. Wanneer ze daar via de provincies en gemeenten geen extra geld meer voor krijgen, moeten de instellingen in de eigen begroting nog iets zien te vinden. Dat zal door de bezuinigingen niet gemakkelijk zijn. “Het geld zal dan alleen nog maar kunnen worden gevonden door ontslag van personeel.” Sommige provincies en gemeenten kwamen hun verplichtingen in het kader van de WAGS toch al niet na, zo klaagt de Kunstenbond verder, en het kabinet lijkt deze vorm van wanbetaling nu te willen legitimeren.