Kabinet denkt aan opschorten hulp voor Joegoslavie

DEN HAAG, 29 JUNI. Vice-premier Kok vindt de gewelddadigheden in Joegoslavie niet allleen een ernstige bedreiging voor de interne stabiliteit in het land, maar ook voor de internationale stabiliteit.

Kok zei dit gisteravond na afloop van de wekelijkse ministerraad. De vice-premier zat de vergadering gisteren voor, omdat minister-president Lubbers in Luxemburg was voor de EG-top. Kok vindt het goed dat de internationale gemeenschap direct “stevige posities” heeft betrokken in de kwestie-Joegoslavie. Het besluit van de EG om met onmiddellijke ingang de hulp aan Joegoslavie op te schorten noemde Kok van groot belang. Nederland zal de komende dagen zelf bestuderen of ook bilaterale hulp in bijvoorbeeld de vorm van een exportkrediet moet worden opgeschort. De vice-premier zei te hopen dat “wat op een burgeroorlog lijkt snel tot bedaren zal komen”. Volgens hem moet men “begrijpen dat met tanks en soldaten op straat dit lastige vraagstuk van provincies, republieken en staat niet kan worden opgelost”. De EG-trojka van ministers van buitenlandse zaken onder leiding van minister Van den Broek moet er volgens hem bij de hoogste autoriteiten in Joegoslavie op aandringen dat de militairen onmiddellijk terug naar hun kazernes gaan. Kok zei te hopen dat Nederlanders die op dit moment in Joegoslavie zijn “snel op een veilige manier een heenkomen kunnen vinden. Verder hoop ik dat iedereen zo verstandig is er niet heen te gaan, behalve de heer Van den Broek natuurlijk.” ***