Faculteit POW wil af van leerstoel Mullard

AMSTERDAM, 29 JUNI. De faculteit der pedagogische en onderwijskundige wetenschappen (POW) wil af van de leerstoel 'Onderwijs en culturele minderheden' die wordt bezet door prof. dr. C.P. Mullard. In een brief aan het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam heeft de faculteit het college verzocht op korte termijn de nodige stappen te nemen. Het CvB zegt desgevraagd eerst het leerstoelenplan voor volgend jaar gereed te willen hebben, alvorens een reactie te geven op de brief, die deze maand is verstuurd.

Destijds heeft de faculteit ingestemd met de instelling van een tijdelijke leerstoel. Zonder de faculteit daarin te kennen is de benoeming van Mullard door het toenmalige CvB omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd. Vorige maand besloot de faculteit der POW de werkgroep etnische studies waar de leerstoel deel van uitmaakt, op te heffen. Dat besluit volgde op het rapport van drs. B. de Hon die op verzoek van het CvB onderzoek had verricht naar de gang van zaken bij de werkgroep waar de verhouding tussen Mullard en een aantal medewerkers al jaren is verstoord. Behalve over de leerstoel van Mullard moet het CvB ook nog beslissen over eventuele maatregelen tegen Mullard die de faculteit een bedrag van 40.000 gulden verschuldigd is. Gistermiddag hebben studenten geprotesteerd tegen de dreigende opheffing van de werkgroep. Zij wijzen het voorstel van De Hon af om de werkgroep over te hevelen naar de faculteit der ruimtelijke wetenschappen.