EG lijkt te schrikken van daadkracht

LUXEMBURG, 29 JUNI. De Europese Gemeenschap lijkt bijna geschrokken van haar eigen vastberadenheid om na het fiasco van de Golfcrisis nu eens wel doortastend te reageren. De snelheid waarmee gisteren werd besloten om, midden in besprekingen over politieke unie, sociaal beleid en cohesie, een straalvliegtuig met drie ministers naar Joegoslavie te sturen, schiep grote verwarring onder functionarissen en journalisten.

Terwijl 's morgens een woordvoerder van buitenlandse zaken nog met grote stelligheid wist te melden dat de hulp aan Joegoslavie met onmiddellijke ingang was opgeschort, zei 's avonds de Luxemburgse ambassadeur Joseph Weyland met eenzelfde stelligheid dat zo'n besluit nog lang niet was genomen. Premier Lubbers hield het later op de avond in het midden: “Hulp is maar een onderdeel, het is een instrument waartoe gemachtigd is. Het is niet als straf bedoeld, maar als instrument om de missie van de trojka te ondersteunen”. Terloops wees Lubbers erop dat voor stopzetting van financiele hulp instemming van het Europese parlement nodig is. Over de reis van de trojka zelf - bestaande uit de Luxemburgse, Nederlandse en Italiaanse ministers van buitenlandse zaken - bestond tot op de vliegtuigtrap onenigheid. Aanvankelijk zouden de politici alleen door hun ambtenaren worden vergezeld. Maar toen de Italiaan Gianni de Michelis het Italiaanse regeringsvliegtuig voor de trip aanbood, was er ineens ruimte voor enkele mediavertegenwoordigers. Nederland besloot een loterij te organiseren. In een grijze prullenbak werden briefjes met namen gegooid waaruit de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst in hoogst eigen persoon twee namen trok. De gelukkigen moesten zich onmiddellijk voor vertrek gereed houden. In de bus op weg naar het vliegveld waren er al voortekenen dat niet alle landen eenzelfde selectiemethode hadden gevolgd. Iedereen die zich meldde bij de Luxemburgse chauffeur werd binnengelaten, totdat er niemand meer bij kon. Eenmaal op de luchthaven zelf stelde een functionaris met een walkie-talkie - douane-, veiligheids- en IATA-regels negerend - zich aan het hoofd van een stoet die een stormloop op het toestel inzette. Nadat de eersten zich in de cabine hadden gemeld voerde de bemanning inderhaast als toelatingseis de Italiaanse nationaliteit in. Terwijl de Luxemburgse gendarmerie de aanhouders met moeite van de vliegtuigtrap afhield, kwam in de verte, slechts vergezeld van enkele ambtenaren, minister Van den Broek aanwandelen. Hoofdschuddend moest hij aanzien hoe de winnaars van de Hollandse loterij van het vliegveld werden verwijderd.