Banken doen tarief omlaag voor groene acceptgiro

ROTTERDAM, 29 JUNI. De Nederlandse banken halveren het tarief voor onderlinge verrekening van groene acceptgirokaarten, zo is deze week besloten. De groene acceptgiro wordt veel gebruikt door liefdadige instellingen en 'op-zicht-zendingen' van postorderbedrijven.

Vier jaar geleden spraken de banken af elkaar 1,10 gulden in rekening te brengen voor de verwerking van groene acceptgiro's. Omdat veel gegevens op deze betaalkaarten met de hand worden ingevuld, is de verwerking ervan nauwelijks te automatiseren en daardoor relatief kostbaar. De bank die een groene acceptgiro ontvangt, brengt de 1,10 gulden in rekening aan de bank van de ontvanger van de desbetreffende betaling. Deze laatste bank verhaalt de kosten ervan, al dan niet met opslag, op de ontvanger van de betaling. De introductie van het tarief veroorzaakte indertijd een storm van protest van charitatieve instellingen die een deel van hun giften in de kas van banken zagen belanden. De Postbank, die klanten 1,40 in rekening brengt voor elke gende groene acceptgirokaart, verlaagt haar 'markttarief' maandag tot 85 cent. Ze is verreweg de grootste ontvanger van betalingen met groene acceptgiro's. Ze verwerkt jaarlijks zo'n 1,6 miljoen van dit soort betalingen, op een Nederlands totaal van ruim 4 miljoen. Aanleiding voor de tariefsverlaging is de recente overeenkomst tussen Nederlandse banken om elkaar voortaan ook aan te slaan voor verwerkte blauwe acceptgirokaarten (30 cent) en automatische incasso's (10 cent). De banken vinden het verschil tussen 1,10 en 30 cent te groot. Volgens de Postbank is de tarifering van de blauwe acceptgiro, waarvoor ze de verzender vanaf volgende week 45 cent in rekening brengt, niet kostendekkend - in tegenstelling tot de 1,40 voor de groene acceptgiro - maar ze wil de tarieven “meer met elkaar in verhouding brengen”. Een andere factor die meespeelt is dat gebruikers van groene acceptgiro's na invoering van de tarieven min of meer heimelijk zijn overgegaan op het gebruik van blauwe. Charitatieve instellingen doen dit bijvoorbeeld door niet-vaste contribuanten een acceptgiro te sturen waarop het bedrag van de gift is voorgedrukt. Voor acceptgiro's aan vaste donateurs, waarop alleen een handtekening hoeft te worden gezet en de andere gegevens al met door computers leesbare tekens zijn ingevuld, mogen de charitatieve instellingen blauwe kaarten gebruiken. De Postbank wil het oneigenlijke gebruik van blauwe acceptgirokaarten terugdringen. Die zijn bedoeld voor reeds overeengekomen transacties en worden - zo leert de praktijk - vaak klakkeloos ondertekend. Groene acceptgiro's moeten worden gebruikt voor situaties waarin de aangeschrevene kan kiezen of hij geld wil storten. Door de vermindering van het prijsverschil tussen blauwe en groene acceptgiro's zal de verleiding om ten onrechte blauwe acceptgiro's te versturen verminderen, zo redeneert de Postbank.