Aandeelhouders HCS laten hun onvrede blijken

AMSTERDAM, 29 JUNI. De aandeelhouders van HCS hebben gisteren met nipte meerderheid de jaarrekening van het automatiserings- en distributiefonds goedgekeurd. In een marathonzitting van zeven uur maakten de aandeelhouders zich boos dat de meerderheid in wat zij noemden “wit schaap” Infotec is doorverkocht aan financier J.J.Kuijten.

In de slotfase van de bijeenkomst in de Amsterdamse Sonesta-koepel zorgden de grootaandeelhouders voor vuurwerk. Advocaat mr B.J.M.A. Meesters van Loeff Claeys Verbeke vroeg of de decharche aan het bestuur uitgesteld kon worden tot de in augustus te houden buitengewone aandeelhoudersvergadering. Hij wilde niet zeggen in welke verhouding hij stond tot de grootaandeelhouders die gezamenlijk de helft van HCS in handen hebben: de eigenaar van detailhandelsconcern Unigro, E.A.Th.C. Albada Jelgersma; eigenaar van de Belgische stoeterij Zangersheide, L. Melchior; en directeur-mede-eigenaar van Begemann, J.A.J. van den Nieuwenhuijzen. Alles wees op een voortopgezette actie. Advocaat Meesters liet zich tijdens de vergadering niet horen en belde in de pauze met een opdrachtgever om te vertellen wie wat aan stukken gedeponeerd had. Toen het op stemming aankwam, stemde Meesters zelf blanco. Een van de tegenstemmers was Adminass BV, een vennootschap die naar verluidt van Albada Jelgersma is en 10 procent van het aandelenkapitaal van HCS in handen heeft. De actie van Adminass mislukte doordat een andere grootaandeelhouder Hacor, vertegenwoordigd door een dame die haar naam niet eens durfde te spellen, wel onvrede uitte met het gevoerde beleid, maar niet tegen wilde stemmen vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor het beleid. Hacor heeft 12 procent van het aandelenkapitaal van HCS in handen en is naar verluidt een van de maatschappijen van Melchior. Van den Nieuwenhuyzen was met weinig aandelen vertegenwoordigd. Bij de stemming bleken aandeelhouders met 6 miljoen aandelen voor het goedkeuren van de jaarrekening te zijn en aandeelhouders met 5 miljoen aandelen tegen en een paar kleine aandeelhouders met blanco stemmen. President-directeur E.P. van den Boogaard liet weten dat hij en financieel directeur J.J.G.M.Sanders aan hun eigen positie getwijfeld hebben. “Wanneer je zulke desastreuze cijfers moet presenteren moet je de vraag stellen of je moet blijven zitten. Maar anderen hebben ons gezegd dat dat (opstappen) niet in het belang van de onderneming was”. Van den Boogaard (die zei over het eerste halfjaar rekening te houden met “een klein operationeel verlies”) vertelde dat hij druk bezig is met het aantrekken van een nieuwe financieel directeur en dat Sanders doorschuift naar een commerciele post. Uitvoerig gingen Sanders en Van den Boogaard in op de situatie bij het als “zwart schaap” betitelde Savin, de Amerikaanse distributieketen die zich alleen dankzij HCS staande kan houden. HCS van zijn kant kan alleen het hoofd boven water houden wanneer Savin overleeft. Anders zou HCS 140 miljoen gulden moeten afboeken plus in het slechtste geval verplichtingen moeten nakomen van totaal 76 miljoen dollar. Van den Boogaard meent echter dat het lang niet zover is. Aan de orde kwam ook Feijenoord. HCS heeft een lening van 12 miljoen gulden aan de voetbalploeg verstrekt (waar nog nooit iets op is afbetaald), heeft nog een garantie voor de spelers van 20 miljoen uitstaan en geeft jaarlijks een sponsorbedrag van 2 miljoen gulden. Van den Boogaard verdedigde zijn geesteskind te vuur en te zwaard. “Het heeft intern en extern heel goed gewerkt, maar als het tegen zit, keert zoiets tegen je”. Hij denkt dat hij de zaak voor HCS kan redden door snel overeenstemming te bereiken over een participatiemaatschappij. De meeste aandacht ging uit naar het in oktober verworven Infotec, dat een omzet heeft die even groot is als van HCS zelf. Uit de woorden van Sanders valt op te maken dat HCS circa 400 miljoen gulden voor deze voormalige dochter van het Westduitste Hoechst kwijt is geweest. Sanders garandeerde de vergadering dat drs J.J.Kuijten, die de meerderheid van Infotec krijgt, geen gunstiger uitgangspunt heeft dan HCS. Kuijten levert de helft van het bedrag dat HCS heeft betaald voor de activa en de goodwill plus veertig miljoen gulden. Bovendien draagt Kuijten de helft van alle kosten die HCS gemaakt heeft.

    • WABE van ENK