Witte Huis: recessie voorbij, herstel slap

WASHINGTON, 28 JUNI. Het Witte Huis heeft de Amerikaanse recessie voor geeindigd verklaard. Michael Boskin, voorzitter van de raad van economische adviseurs van president Bush, zei gisteren dat de vorig jaar juli begonnen economische recessie in de Verenigde Staten voorbij is. Maar het herstel van de economie zal waarschijnlijk niet krachtig zijn en een nieuwe inzinking is niet uit te sluiten, aldus Boskin.

Boskin voorspelde dat de economie in de tweede helft van dit jaar zal groeien met 2,5 procent a drie procent op jaarbasis. Dat is een betrekkelijk bescheiden groeitempo dat de inflatie duidelijk onder het niveau van 1990 moet kunnen houden, aldus Boskin. In het eerste kwartaal van het jaar was er ten opzichte van de voorgaande drie maanden een achteruitgang van 2,8 procent. Economische cijfers over de periode daarna duiden op een herstel. Volgens Boskin is het gewaagd om een krachtig herstel te voorspellen gezien de zorgen die er nog zijn over de beschikbaarheid van krediet en de buitenlandse vraag naar Amerikaanse exportprodukten. “We moeten ervoor zorgen dat de kredietverlening in de VS voldoende groeit om het herstel te ondersteunen”, aldus de presidentele adviseur. (AP) (VO) De inflatie in de Europese Gemeenschap is iets verminderd, van vijf procent in de twaalf maanden tot en met april tot 4,9 procent in de twaalf maanden tot eind mei. Daarmee werd het laagste niveau bereikt in meer dan twee jaar, zo heeft het bureau voor statistiek van de EG gisteren bekendgemaakt. In mei stegen de consumentenprijzen met gemiddeld 0,3 procent tegen 0,6 procent in de voorgaande maand. Griekenland heeft nog steeds de hoogste inflatie. De prijzen stegen daar in de twaalf maanden tot en met mei met 18,4 procent, maar er is wel sprake van een neergaande lijn. Ook in Groot-Brittannie en Portugal is de inflatie duidelijk afgenomen. In Nederland, West-Duitsland, Belgie, Denemarken, Frankrijk en Italie nam de inflatie toe. Op het ogenblik scoort Denemarken het best. Daar stegen de prijzen in het jaar tot eind mei met 2,5 procent. (Reuter)