West Invest doet Deense investering

West Invest heeft onderhands 467.164 aandelen geplaatst tegen een koers van 28 gulden ter verwerving van vijftig procent van de aandelen van Nordic Property, een beleggingsmaatschappij in onroerende goederen die in Kopenhagen is gevestigd.

West Invest houdt zich onder meer bezig met de exploitatie van onroerend goed en is de voortzetting van de vroegere Westhaven Amsterdam en het woningenbezit van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij.