Volmac verwacht winstdaling en ziet nog geen herstel

ROTTERDAM, 28 JUNI. Volmac Software Groep uit Utrecht, de grootste ontwikkelaar van computerprogrammatuur in Nederland, kampt met steeds sneller teruglopende resultaten. “Het probleem is niet de winstgevendheid op zich, maar de dalende lijn en het feit dat ik niet kan aangeven wanneer de verbetering zich zal inzetten. Ik zie geen enkel teken van herstel”.

Dit heeft Volmac-directievoorzitter G.G. Dohmen vanochtend gezegd in een commentaar op lagere prognoses van het bedrijf voor dit jaar. Vorig jaar zakte de winst met twintig procent, dit jaar verwacht het bedrijf, als de marktomstandigheden niet verbeteren, een “aanzienlijk achterblijven van de nettowinst”. Dit jargon gebruiken financiele kringen bij een winstval van dertig tot 45 procent. “Dat laatste percentage verwacht ik eerlijk gezegd niet”, aldus Dohmen. Het is nauwelijks mogelijk, volgens Dohmen, om de teruggang bij Volmac te stoppen door rigoreuze kostenbesparingen. “We nemen uiteraard nauwelijks meer mensen aan, maar aan ontslagen denk ik niet. Ten eerste stuur je dan mensen weg in wie je veel genvesteerd hebt. Bovendien zijn het bij ons steeds wisselende groepen die zonder werk zitten, zodat je ontslagen voelt in de omzet. We kijken wel extra kritisch naar salarisverhogingen, maar we vinden het snijden in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals op het gebied van ons dure autopark een heilloze weg.” De koers van Volmac zakte na het bericht vanochtend met twintig procent, tot een bedrag van iets minder dan twee tientjes. Volmac is medio 1988 gentroduceerd voor 68 gulden. In 1988 toen Volmac op de beurs kwam, boekte het bedrijf een winst van 115 miljoen gulden. Vorig jaar kwam de nettowinst uit op 81 miljoen gulden. Wanneer op de nieuwe prognose de zogenoemde 'schaal van Mock' wordt losgelaten - H. Mock is een financieel adviseur die winstprognoses kwantificeert - komt er dit jaar een nettowinst van 45 a 57 miljoen gulden. De reden van het achterblijven van de winst is dat “de marktomstandigheden veel moeilijker waren dan aanvankelijk werd verwacht”, aldus Dohmen. “Ik zie nog geen teken van een opleving. Nu kan dat snel veranderen. Vorig jaar had ik ook geen idee van het herstel dat optrad in de rustige zomermaanden. Overigens had ik toen ook geen zicht op het einde van die herstelperiode. Het probleem is met deze markt dat er nauwelijks goed onderbouwde prognoses zijn te maken.” Dohmen is er niet rouwig om dat de aandeelhouders gekozen hebben voor een contant dividend, terwijl ze ook aandelen konden krijgen. “Onze balans is goed en wij hebben steeds gezegd: als het aan ons ligt kiest u voor een contant aandeel.” Meestal is het kiezen voor een fiscaal onaantrekkelijk contant dividend een teken dat de beleggers weinig vertrouwen hebben in een aandeel. Volmac heeft voor 75 procent van de aandelen dividend moeten uitkeren. Het gaat om een bedrag van 48,5 miljoen gulden. De houders van de resterende 25 procent kregen ruim een half miljoen nieuwe aandelen als dividend. In 1988 koos nog de helft voor nieuwe aandelen.