Theresienstadt 2

Het artikel van Paul Luttikhuis in het Cultureel Supplement van 21 juni over muziek in het concentratiekamp Theresienstadt (Zij floten een strijkkwartet) deed mij voor het eerst sinds jaren weer terugdenken aan een college burgerlijk recht van prof. Meijers van omstreeks 1947.

Hierin vertelde hij ons dat hij met enkele medegevangenen in het kamp Theresienstadt een juridisch kwartetspel had ontworpen waarin bij elkaar horende arresten van de Hoge Raad samen een kwartet vormden. Zoals een kwartet onrechtmatige daad, een kwartet bezit te goeder trouw, een kwartet derdenbeding, enzovoort. Dit alles op basis van hun geheugen, want wetboeken en studieboeken waren er uiteraard niet. Alles werd opgeschreven op wc-papier, want ook gewoon papier was er niet.

    • K. Rijks