Sluizen in Haringvliet wellicht vaker open

ROTTERDAM, 28 JUNI. Rijkswaterstaat heeft plannen om de sluizen in de Haringvlietdam tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee veel vaker open te zetten dan nu het geval is. Hierdoor zou het zeewater vrijwel onbelemmerd naar binnen stromen, waardoor het tijverschil in Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch tot maximaal anderhalve meter zou kunnen oplopen. Nu is het verschil tussen eb en vloed maar enkele decimeters.

Het plan wordt ingegeven door een nieuwe afweging van de belangen die bij de Deltawerken een rol spelen. Naast veiligheid en zoetwatervoorziening hebben natuur en milieu, recreatie en visserij meer gewicht gekregen. Het Haringvliet werd in 1970 van de Noordzee afgesloten. Op de bodem van Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch liggen miljoenen tonnen vervuild slib, afkomstig uit Rijn en Maas. Als de sluizen open gaan, zal volgens de prognose een deel van die massa worden losgewoeld en naar de Noordzee verdwijnen. Dat zou in strijd zijn met internationale afspraken. Daarom wil waterstaat eerst de waterbodems saneren. Ook hiervoor zijn plannen in de maak.