Polyglotte melkboer

In CS-literair van 14 juni komt een recensie voor van het charmante boekje De polyglotte melkboer. Terecht lovend van toon, want de uitgever Arjaan van Nimwegen en zijn hulpvaardige drukkersvrienden hebben een mooi stuk werk afgeleverd.

Ik ben blij aan dit interessante project te hebben kunnen meewerken, door het leveren van een aantal vertalingen via Esperanto als brugtaal. In veel gevallen, maar niet altijd, is deze tussenkomst vermeld. De uiteindelijke vertaler (m-v) wordt in elk geval genoemd. Groot was mijn verbazing toen de bundel een mij onbekende, ondermaatse, vertaling in het Zweeds bleek te bevatten, zogenaamd ook 'via Esperanto'. Onprettig werd het, toen in uw recensie juist aan deze mislukking een oordeel over Esperanto werd gekoppeld. Als direct betrokkene voel ik me dan ook verplicht tot het maken van enkele opmerkingen. Ten eerste: aan het tot stand komen van deze vertaling heb ik niet meegewerkt. Ten tweede: de vertaler blijft wijselijk anoniem: in minstens een van de twee betrokken talen is hij een kruk. Ten derde: de vertaling is een wonderlijke verbastering van de Noorse versie, die door dezelfde drukker (Avalon-Pers) werd verzorgd. Het is jammer dat juist dit misbaksel ten onrechte aanleiding geeft tot een negatief oordeel betreffende Esperanto. Gezien de kwaliteit van de vele vertalingen die wel via Esperanto tot stand kwamen, zou een positief oordeel meer op zijn plaats zijn.

    • J.K. Hammer