Polen stoot een kwart af van de staatsbedrijven

WARSCHAU, 28 JUNI. De Poolse regering wil een kwart van het aantal staatsbedrijven in de industrie binnen zes maanden privatiseren.

Daartoe krijgt elke volwassen Pool een 'voucher', dat op termijn het recht geeft op een aandeel in een beleggingsfonds. Er zullen 5 a 20 van zulke fondsen worden opgericht. De beleggingsfondsen, die onder auspicien komen te staan van westerse banken en managers, zullen zestig procent van de aandelen van de te privatiseren staatsbedrijven beheren. De werknemers van deze bedrijven krijgen tien procent en de resterende dertig procent gaat naar de Poolse staat. Op deze manier zullen begin 1992 400 grote en middelgrote staatsbedrijven aan de fondsen worden overgedragen. Bij deze, niet met name genoemde bedrijven werkt twaalf procent van de beroepsbevolking. Minister van privatisering Janusz Lewandovski noemde het plan “zonder precedent” en “het grootste privatiseringsprogramma ooit ondernomen”.

Het ministerie van privatisering heeft vijf maanden aan het plan gewerkt, samen met de Wereldbank, de pas opgerichte Europese bank voor opbouw en ontwikkeling (EBRD) in Londen en de Britse merchant bank S.G. Warburg and Co. Elke Poolse burger die voor 1 januari 1974 geboren is krijgt een voucher. De vouchers worden verhandelbaar nadat de beleggingsfondsen in het voorjaar van 1993 hun financiele resultaten over het eerste jaar kenbaar hebben gemaakt. Dan is ook de werkelijke waarde van de vouchers bekend. De aandelen van een bedrijf, die voor zestig procent aan de verschillende fondsen toevallen, zullen voor 33 procent aan een fonds gebonden zijn. Dit maakt zo'n fonds tot de belangrijkste aandeelhouder. De regering verwacht dat het fonds daarom de verantwoordelijkheid voor het winstgevend maken van het bedrijf op zich zal nemen. De resterende zevenentwintig procent wordt gelijkelijk over de andere fondsen verdeelt. Het plan, dat nog door het Poolse parlement goedgekeurd moet worden, past in de voornemens van de regering de helft van de 7.000 Poolse staatsbedrijven binnen drie jaar te privatiseren. Tot nu toe zijn pas zeven grote ondernemingen via binnenlandse verkoop geprivatiseerd. Zes bedrijven gingen direct in buitenlandse handen over. Driehonderd kleinere bedrijven zijn opgeheven. Sinds de omverwerping van het communistische regime zijn 40.000 van de 100.000 detailhandels in Polen geprivatiseerd. (Reuter, AP)