Palestijn

ROTTERDAM, 28 JUNI. De voorzitter van de Algemene Palestijnse Arbeidersvereniging in Nederland I. Al-Baz is in maart tot ongewenst vreemdeling verklaard omdat hij “actief betrokken is geweest bij de Palestijnse strijd”.

Minister van justitie Hirsch Ballin antwoordt dit op vragen van de Tweede Kamerleden Lankhorst (Groen Links) en Wiebenga (VVD). Uit informatie van de BVD blijkt volgens Justitie dat Al-Baz sedert zijn komst naar Nederland in 1981 “heimelijke activiteiten ontplooit die voortvloeien uit zijn functie van vertegenwoordiger van de Palestijnse organisatie Al Fatah”.