Onderzoek: Functioneren van AID is 'gebrekkig'

DEN HAAG, 28 JUNI. De Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij “functioneert gebrekkig”. Dit is de basisconclusie uit het rapport 'Tussen politiek en klantenkring' over het functioneren van de dienst. Als belangrijkste oorzaken noemen de betrokken onderzoekers van de vakgroep Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Leiden en het organisatiebureau Twijnstra en Gudde de opeenhoping van spanningen, irritatie en frustratie waaronder de AID lijdt.

Het rapport noemt het personeelsbeleid binnen de AID “zeer slecht” en hekelt in het bijzonder het functioneren van de directieraad. Daarnaast is de afstand tussen het hoofdkantoor van de AID in Kerkrade en het ministerie in Den Haag in letterlijke en figuurlijke zin te groot. Prof.dr. A. Bekke noemde gisteren als eindverantwoordelijke bij de presentatie van het rapport het mislukken van het 'rijksspreidingsbeleid' uit de jaren zeventig verantwoordelijk voor dit probleem. Een belangrijke aanbeveling in het rapport luidt dan ook dat het hoofdkantoor van de AID moet worden verplaatst naar het centrum van het land. De parlementaire discussie over de visserijcontrole en de daaruit voortvloeiende val van de vorige minister van landbouw, Braks, vormde de aanleiding tot het doorlichten van de AID. Prof. Bekke stelde dat de AID in de jaren tachtig in de problemen is gekomen door de veranderingen in het landbouw- en visserijbeleid. Vrij plotseling ontstonden er milieuproblemen, overschotten in de landbouw en vangstbeperkingen in de visserij. “De controleurs van de AID kwamen als het ware klem te zitten tussen politiek en klantenkring”, aldus Bekke. “Er moesten overtredingen worden opgespoord. Het management van de AID heeft onvoldoende ingespeeld op de veranderingen.” Een verwijt dat de AID wordt gemaakt is dat door de problemen binnen de dienst de rapportages naar de minister toe niet altijd even zorgvuldig zijn. De val van Braks met name is benvloed doordat hij de Tweede Kamer onjuiste gegevens verschafte over de visserijcontrole. Ondanks herhaalde pogingen tot reorganisatie heeft er, zowel bij de top van het ministerie als binnen de directie van de AID, nooit een duidelijke visie bestaan over de wijze waarop de AID moest worden aangepast, aldus het rapport.