Nieuwe bedragen sociale zekerheid

Per 1 juli worden de uitkeringen op grond van een aantal sociale verzekeringswetten verhoogd.

Dit is een gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het minimumloon en het minimumjeugdloon aan de loonontwikkeling. Een overzicht van de nieuwe bedragen op pagina 10.