Kok bereid om ontwikkelingshulp alsnog te ontzien

DEN HAAG, 28 JUNI. Het kabinet is bereid de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om ontwikkelingshulp terug te brengen naar het oude peil van 1,5 procent van het netto nationaal inkomen te 'betrekken bij de voorbereidingen van de begroting 1992'.

Dat schrijft minister Kok in een brief aan de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, PvdA, D66, de kleine confessionele partijen en Groen Links) heeft gisteravond voor een motie gestemd waarbij er bij de regering op wordt aangedrongen de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking in het kader van de Tussenbalans voor de begroting 1992 ongedaan te maken. Door het niet langer verstrekken van leningen werd de begroting teruggebracht tot 1,4 procent van het netto nationale inkomen.