Kamer akkoord met nieuwe koppelingswet

DEN HAAG, 28 JUNI. De Tweede Kamer - met uitzondering van de oppositiepartijen VVD en Groen Links - is gisteren akkoord gegaan met de nieuwe koppelingswet. Een beslissing of de uitkeringen volgend jaar gekoppeld blijven aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven wordt pas later dit jaar genomen.

Bij de behandeling van de 'wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid' zei minister De Vries (sociale zaken) dat forse loonstijgingen op zich geen reden zijn om de koppeling tussen lonen en sociale uitkeringen los te laten. Pas als de verhouding tussen mensen die werken (actieven) en uitkeringsgerechtigden (niet-actieven) verder verslechtert, zal ontkoppeling “serieus moeten worden overwogen”, aldus De Vries. De minister van sociale zaken verzette zich tegen de suggestie van de CDA-fractie om de koppeling los te laten wanneer de lonen “te snel stijgen”. “Wat is te snel”, vroeg De Vries zich af. “En stel dat er een aantal jaren sprake is van een gematigde loonontwikkeling, moet een incidenteel hoge loonronde dan leiden tot ontkoppeling?” Het zwaartepunt van een eventuele ontkoppeling ligt bij de verhouding actieven versus niet-actieven. Het kabinet hoeft niet te koppelen als het aantal niet-actieven ten opzichte van honderd actieven de grens van 86 overschrijdt. Volgens De Vries leidt een verslechtering “niet direct” tot een ontkoppeling. “Eerst moet worden bekeken of via andere maatregelen kan worden ingegrepen. Als die onvoldoende perspectief bieden, is de beslissing om te ontkoppelen aan de orde.” De oppositiepartij VVD is een principieel tegenstander van de koppeling. De nieuwe wet “is een oneerlijke wet die de verwachtingen die worden gewekt niet waar kan maken”.