Eurocheque, Eurocard zetten stap naar overzichtelijk betalen

FRANKFURT, 28 JUNI. De aankondiging dat Eurocard International en Eurocheque International uit doelmatigheidsoverwegingen hun operationele activiteiten volgend jaar zullen bundelen leidt vooralsnog niet tot opheffing van de juridische lichamen Eurocard en Eurocheque. Dat heeft te maken met de uiteenlopende belangen van de bankiers die de besturen ervan vormen. Veel Europese banken zijn zowel bij Eurocheque als bij Eurocard aangesloten, maar niet allemaal. De Postbank bijvoorbeeld, grootaandeelhouder van de Nederlandse Eurocard-organisatie, verstrekt haar klanten geen Eurocheques maar girobetaalkaarten, waarmee ook in een aantal landen buiten Europa geld op postkantoren kan worden opgenomen.

Na de bundeling zullen de Eurocheque en de Eurocard als produkten naast elkaar blijven bestaan. Ze hebben immers een andere functie en een andere doelgroep. De Eurocheque is een betaalmiddel dat alleen in Europa wordt geaccepteerd. Wie zo'n cheque uitschrijft om contanten te innen of te betalen, ziet vrij snel het bestede bedrag op zijn rekening in mindering gebracht. Datzelfde geldt voor degene die zijn Eurochequepas met PIN-code in een buitenlandse gelduitgifteautomaat steekt om valuta te tappen. Gebruikers van de Eurocard hebben, door de associatie van Eurocard met de mondiale Mastercard-organisatie, een betaalmiddel dat overal ter wereld bruikbaar is. Deze pas, duurder in aanschaf, verschaft hun enig krediet en is daarnaast veelal gekoppeld aan diensten als een reisverzekering. Betalingen met deze creditcard worden via het computernetwerk van Eurocard International verzameld en eens per maand van de bankrekening afgeschreven. De snelste groeier in de wereld van het plastic geld is momenteel de 'debitcard'. Die kaart ligt in het verlengde van de cheque - bestede of opgenomen bedragen worden dus snel afgeschreven - en wordt gezien als een potentiele vervanger van die cheque. De pasjes die Nederlandse banken aan hun klanten geven, als identificatiemiddel bij chequegebruik en om in Nederland geld uit de muur te halen, zijn in feite debitcards. Dat geldt ook voor de bekende Giromaatpas. Zowel Eurocheque als Eurocard hebben grote belangstelling voor verdere ontwikkeling van die debitcard. De meeste debitcards zijn alleen nog nationaal bruikbaar, maar er is nauwelijks een reden te verzinnen om ze niet ook voor transacties in het buitenland geschikt te maken. De behoefte eraan van de steeds reislustiger klantenkring is groot, de elektronische infrastructuur bestaat en de benodigde technische aanpassingen zijn te realiseren. De Postbank bewijst dat inmiddels. Niet gehinderd door een lidmaatschap van Eurocheque International introduceerde zij onlangs nieuwe Giromaatpassen, waarmee niet alleen in Nederland geld uit haar Giromaten kan worden gehaald maar ook uit bankautomaten in verschillende andere landen. In Frankrijk en Spanje kan er zelfs elektronisch mee worden betaald. Door nu nog alleen binnenlands bruikbare debitcards geschikt te maken voor internationale betalingen, ontstaat straks een produkt dat direct concurreert met de Eurocheque. Dat verklaart waarom Eurocheque zich graag in een centrale rol zag bij de ontwikkeling ervan. Tegelijk aasde Eurocard erop, omdat zij de debitcard als een welkome aanvulling beschouwt op haar creditcard. Het gebruikerspotentieel van debitcards is veel groter dan dat van creditcards, en uitbreiding van het bestand aan kaarthouders is Eurocard alleszins welkom. De veronderstelde toevloed van debitcardhouders zou Eurocard aanzienlijke steun geven in de niet aflatende strijd tegen Visa, de grootste credit- en debitcard-organisatie ter wereld. Hoe meer kaarthouders, hoe algemener de acceptatie, hoe groter de controle op het internationale betalingsverkeer en hoe beter de vooruitzichten voor banken om eraan te verdienen. Het is begrijpelijk dat de Europese bankiers een discussie over de uitgifte van een in heel Europa bruikbare debitcard liever niet laten uitvechten tussen twee organisaties die ze zelf besturen. De vorming van een nieuwe organisatie, door drs R.B.J. Van Eldik - voorzitter van zowel Eurocard International als van Eurocheque International - vooralsnog Europay genoemd, kan nu vaart zetten achter de ontwikkeling van het nieuwe 'betaalprodukt'. Of consumenten baat hebben bij de bankplannen valt nog te bezien. Duidelijk is dat een situatie waarin ze kunnen volstaan met een creditcard en een debitcard de overzichtelijkheid bevordert. Het plastic geld kolkt velen nu al uit de portemonnaie: naast hun creditcard hebben ze bijvoorbeeld nog een Eurochequepas, het pasje van hun eigen bank dat gastgebruik van automaten van andere banken mogelijk maakt, en een pasje van de Postbank omdat haar automaten weer niet geschikt zijn voor gastgebruik. De adder onder het gras is dat debitcards onder banken nog steeds bekend staan als een enorme kostenpost. In tegenstelling tot de creditcards, waarvoor jaarlijks contributies moeten worden betaald van 35 tot 350 gulden, is een Giromaatpas in Nederland gratis. De banken vragen voor hun pasjes 17,50 gulden. Uitbreiding van het gebruiksnut van debitcards kan heel wel gepaard gaan met een sterk verhoogde contributie.

    • Hans Wammes