EG-ministers naar Belgrado, hulp stopt

LUXEMBURG, 28 JUNI. De Europese Raad heeft vanmiddag besloten waarschijnlijk vandaag nog een trojka te sturen naar Joegoslavie in verband met de vijandelijkheden in Slovenie. Alle hulp aan Joegoslavie wordt opgeschort.

De trojka, die bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken van het zittende, volgende en vorige voorzitterschap van de EG (Luxemburg, Nederland en Italie) moet onderzoeken of de EG een bemiddelende rol kan spelen in het conflict. Italie drong vanmorgen aan op de grootst mogelijke spoed. “De Italianen willen de zaak voor zondagavond twaalf uur hebben geregeld, omdat zij daarna niet meer in de trojka zitten”, zo zei een woordvoerder. Italie en Oostenrijk zijn zeer bevreesd dat het conflict zich over hun grenzen met Slovenie uitbreidt. De economische hulp aan Joegoslavie is met onmiddellijke ingang stopgezet. Afgelopen maandag is juist een financieel protocol tussen de EG en Belgrado ondertekend voor een bedrag van 807 miljoen ecu (1,9 miljard gulden), waarvan 70 miljoen ecu aan giften. Tevens is met steun van de twaalf EG-landen op verzoek van Oostenrijk het nieuwe CVSE-crisismechanisme in werking gesteld. Ambtelijke vertegenwoordigers zullen in het kader daarvan binnen 48 uur beslissen of er een vergadering van de 35 CVSE-landen bijeen moet worden geroepen. Op verzoek van de Britse premier Major werd de situatie in Joegoslavie vanmorgen als eerste punt op de agenda van de Europese Raad gezet omdat het hier een “gewelddadig, ernstig en dringend” probleem betreft. De 35 landen van de Conferentie voor Europese Veiligheid en samenwerking zullen mogelijk zondag al bijeenkomen voor hoog ambtelijk spoedoverleg over de ontwikkelingen in Joegoslavie. Dat heeft de Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, vanmorgen voor de Duitse radio gezegd. Voor een dergelijke spoedberaad had Genscher zich reeds de steun verworven van alle EG-landen, de Verenigde Staten en Noorwegen. Het gewone werk van de Europese Raad gaat intussen gewoon verder. De morgen is voor het grootste gedeelte besteed aan de bespreking van het programma voor de interne markt, het project voor een Europa zonder grenzen in het jaar 1993. Tevoren had premier Lubbers vanmorgen een werkontbijt met zijn Britse collega Major.

    • Frits Schaling
    • Hans Nijenhuis