Defensie moet hoge uitgaven melden

DEN HAAG, 28 JUNI. Defensie moet de aanschaf van materieel boven de 25 miljoen gulden in een vroegtijdig stadium aan de Tweede Kamer voorleggen.

Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst had de Kamer in een brief eerder deze week verzocht niet alleen het financiele, maar ook het 'kwalitatieve criterium' te hanteren. Op Defensie vreest men dat door een nog meer gedetailleerde informatievoorziening aan het parlement bijna iedere week een brief naar de Kamer gestuurd moet worden over aanschaf van materieel. Niettemin werd gisteravond een motie van CDA en PvdA aangenomen waarin de regering wordt gevraagd projecten boven de 25 miljoen gulden al in de analyse-fase aan de Kamer voor te leggen. De VVD stemde tegen omdat zij meent dat Defensie op deze manier te veel onder curatele wordt gesteld.