Burgemeester Faber van Hoogeveen: Justitie wilde drie gevangenen laten vluchten

ROTTERDAM, 28 JUNI. Burgemeester S. Faber van Hoogeveen zegt begin dit jaar een plan van Justitie te hebben verijdeld om drie gevangenen te laten ontsnappen uit de gevangenis De Grittenborgh. Het openbaar ministerie noemt het verhaal volstrekte onzin.

Volgens Faber wilde het openbaar ministerie in Assen drie gedetineerden laten gaan om zo andere verdachten op het spoor te komen. De advocaat van een van de drie mannen, mr. J. Boone, zegt dat Justitie de verdachten zelfs een vluchtauto en wapens zou hebben willen meegeven. Faber bevestigt dit verhaal. De burgemeester zegt naar eigen zeggen medewerking aan het plan te hebben geweigerd omdat hij bang was dat er mogelijk zou worden geschoten op de gemeentepolitie. “Ik was bovendien extra alert omdat er de laatste tijd al enige ontsnappingen uit de Grittenborgh waren geweest. Ik voelde er dus niets voor om zo'n geintje erbij te krijgen”. Volgens Faber heeft hij over het plan verscheidene besprekingen gevoerd met het openbaar ministerie in Assen. De hoofdofficier van justitie in Assen mr. J.M.M. van Woensel zegt dat het verhaal van Faber en Boone “volstrekt uit de lucht is gegrepen, het is een fake-verhaal”. Van Woensel zegt dat Justitie “onder geen enkele voorwaarde zou meewerken aan het laten ontsnappen van gedetineerden”. Advocaat Boone zegt bovendien dat de procureur-generaal in Leeuwarden van de ontsnappingsplannen op de hoogte zou zijn geweest. Plaatsvervangend PG in Leeuwarden mr. R.D.E. Daverschot zegt evenwel dat het “absoluut uitgesloten” is dat Justitie mensen met vuurwapens uit de gevangenis zou laten. Daverschot spreekt van een “stripverhaal”. Een woordvoerder van het stafbureau van het openbaar ministerie in Den Haag zegt er nog nooit van te hebben gehoord dat Justitie iemand moedwillig zou laten ontsnappen. Boone baarde eerder opzien door te beweren dat de hoofdofficier van justitie in Alkmaar mr. A. Josephus Jitta een moord op zijn client zou heben uitgelokt. Josephus Jitta verzocht daarop om vervolging van de client van Boone wegens meineed. Het OM in Arnhem zag daar geen heil in. Naar aanleiding van eerdere incidenten bestaat er wel een richtlijn voor het openbaar ministerie die Justitie in staat stelt in sommige gevallen deals met criminelen te sluiten als dat voor de waarheidsvinding strikt noodzakelijk is en informatie niet langs reguliere weg kan worden verkregen.