Amsterdamse raad akkoord met plan voor IJ-oevers

AMSTERDAM, 28 JUNI. De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich gisteravond akkoord verklaard met de nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van de oevers van het IJ tot een levendig woon-werkgebied. Ook vindt de raad dat er een ondergronds busstation voor het Cenraal Station moet komen. De ontwikkelingsmaatschappij die de stad samen met de Nationale Nederlanden-NMB Postbank zal oprichten zal de naam IJ-Maatschappij krijgen. Wel zullen enkele onderdelen van het convenant tussen de gemeente en de private partners de komende maanden nog nader moeten worden aangescherpt. De meerderheid van de raad vreest dat de gemeente anders teveel zeggenschap uit handen geeft. Alleen de tweemansfractie van Groen Amsterdam stemde tegen.

Het waren met name de kleine lettertjes in het contract die de afgelopen dagen achter de schermen van het Amsterdamse stadhuis nog voor grote consternatie zorgden. Hoewel al twee weken bekend was dat bepaalde passages in de overeenkomst mogelijkerwijs grote juridische risico's voor de gemeente met zich meebrachten, had wethouder Saris tot het laatst getalmd met het vragen om een nader juridisch advies aan een onafhankelijke advokaat, mr. S. Samkalden. Volgens zijn rapport liep Amsterdam inderdaad bepaalde risico's. “We gaan hier grond op voorhand al overdragen. Daarmee geven we een van onze belangrijkste beleidsinstrumenten om architectuur, bouwhoogtes en andere voorwaarden mee af te dwingen uit handen,” zo concludeerde de woordvoerder van de PvdA-fractie, mr. E. van der Laan. Volgens hem zou de gemeente ook na de studiefase vijftig procent van de aandelen moeten vasthouden om de greep op het project niet te verliezen. Bovendien heeft de gemeente, op straffe van een mogelijke schadevergoeding, instemming van de IJ-Mij nodig voor, althans in theorie, vrijwel alle plannen van stedelijke vernieuwing in de stad. Volgens wethouder Saris was de studiefase die nu zou volgen echter zeer geschikt voor het “wegwerken van enkele juridische oneffenheden.”