ABN Amro volledig akkoord met personeel over sociaal beleid

ROTTERDAM, 28 JUNI. De raad van bestuur van ABN Amro heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over de laatste onderdelen van de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de 42.500 werknemers van de gefuseerde banken.

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden zal de bank uiteindelijk de komende drie jaar vijf miljoen gulden per jaar meer kosten. De totale kosten voor de fusie lopen daarmee op tot 215 miljoen gulden tot 1994. In de nieuwe regeling is de oude winstregeling van de ex-ABN-ers afgekocht. Zij hebben een aanbod gekregen van opties met een looptijd van vijf jaar die uiteindelijk kan leiden tot uitbreiding van het aandelenkapitaal van vier procent tot in 1997. De teruggang in het jaarsalaris van drie procent voor ex-ABN'ers, zoals dat in de oorspronkelijke regeling was vastgesteld, is met die regeling gecompenseerd. Wanneer alle ex-ABN'ers gebruik maken van de optieregeling, kan het aandelenkapitaal van de nieuwe bank 'verwateren' met vier procent. Met ingang van 1992 zal voor iedereen dezelfde winstdelingsregeling gelden. In de onderhandelingen speelde verder de nieuwe regeling voor functiebeoordeling een belangrijke rol. In het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket is nu de drie-procents beoordelingsregeling opgenomen zoals de ex-ABN'ers die al kennen. Eerder was tot onvrede van de ex-ABN'ers voorgesteld dit percentage te halveren. Een negatieve beoordeling leidt tot een min van hooguit tweemaal 1,5 procent. De onderhandelingen over het in elkaar schuiven van de arbeidsvoorwaarden hebben veel tijd gekost. In april 1990 kwam het sociaal plan tot stand waarin vastgelegd werd dat de fusie geen gedwongen ontslagen zou opleveren. Vervolgens spitste de discussie zich toe op winstdeling en functiewaardering. De leiding van de nieuwe bank streefde vanaf het begin naar een mengvorm tussen de hierarchische ABN en de 'plattere' organisatie van de Amro. De daarmee samenhangende problemen wekten vooral bij ABN-werknemers de nodige wrevel. Op een aantal vlakken zouden zij in hun ogen ongunstiger uit de fusie komen dan hun toekomstige Amro-collega's.