Winst Limburgs elektriciteitsbedrijf

Mega Limburg, in 1990 tot stand gekomen uit een fusie van de Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie (Limagas) en de Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij (PLEM), heeft over 1990 een winst behaald van 28,4 miljoen gulden.

Dit resultaat kwam tot stand na aftrek van 40 miljoen gulden aan buitengewone lasten voor de de herstructurering van de energievoorziening en een milieu-actieplan. Mega behaalde een omzet van 1,25 miljard gulden.