Washington: Irak bouwt heimelijk kernwapens

NEW YORK- BAGDAD, 27 JUNI. De Verenigde Staten hebben Irak er gisteren van beschuldigd er een geheim kernbewapeningsprogramma op na te houden. Irak heeft Washington uitgedaagd met bewijzen te komen.

Washingtons beschuldiging volgde op de problemen die inspecteurs van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Irak ontmoetten bij de inspectie van Bagdads nucleaire installaties. De inspecteurs werd tot tweemaal toe de toegang geweigerd tot een militaire basis aan de rand van Bagdad, waar zij gisteren uiteindelijk werden toegelaten. Het IAEA liet later vanuit Wenen weten dat inmiddels het materiaal was weggehaald dat de inspecteurs wilden controleren. De woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken onderstreepte gisteren dat Washington “ruimschoots bewijs uit verscheidene bronnen” heeft dat Irak kernwapens maakt. In de Veiligheidsraad van de VN, die in verband met deze zaak was bijeengeroepen, gaven Amerikaanse deskundigen bijzonderheden van het Iraakse programma, waarbij zij satellietfoto's van vervoer van nucleair materiaal toonden. De Amerikaanse ambassadeur Alexander Watson zei dat de raad onmiddellijk in actie diende te komen, “omdat anders de problemen in de toekomst bijzonder groot worden”. De raad besloot uiteindelijk schriftelijke garanties van Bagdad te eisen dat het in de toekomst aan de inspecties zou meewerken. De Iraakse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Abdul Amir al-Anbari, sprak gisteren van een desinformatiecampagne. Het Iraakse ministerie van buitenlandse zaken sprak volgens het officiele persbureau INA van loze beschuldigingen, en eiste dat Washington “die zogenaamde bewijsstukken” toonde. Zondag gaat een groep experts naar Irak om zijn ballistische raketten te inspecteren. Ambassadeur Watson zei gisteren dat Irak minder raketten heeft aangemeld dan het in feite bezit. (Reuter, AP, AFP)