Wallage: beheer kosten school niet bij gemeente

DEN HAAG, 27 JUNI. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) ziet voorlopig weinig in het idee van de PvdA om het beheer van de materiele kosten van basisscholen over te hevelen van het rijk naar de gemeenten.

Hij vindt het idee “niet onzedelijk”, maar de discussie erover kan wat hem betreft pas beginnen wanneer dat beheer in het zogeheten 'Londo-systeem' eerst op orde is gebracht. Wallage zei dat gisteren tijdens overleg in de Tweede Kamer over de vraag hoe de oplopende tekorten in het basisonderwijs kunnen worden bestreden. De suggestie van de PvdA kreeg van de woordvoerders van VVD, D66 en Groen Links een positief onthaal. Het CDA reageerde terughoudend. Het zogeheten Londo-systeem regelt de vergoedingen aan de scholen. Het heeft sinds de invoering in 1985 in totaal 600 miljoen gulden meer gekost dan was geraamd. Wallage wees de ingewikkeldheid van het systeem aan als een van de oorzaken van de financiele onbeheersbaarheid. Door het grote aantal criteria te verminderen op grond waarvan scholen geld krijgen voor verwarming, krijtjes, of bureaus, zou het beheer verbeterd kunnen worden. De Tweede Kamer stemde hiermee in. Behalve het systeem zelf gaf Wallage gisteren ook de boekhouding van het eigen ministerie de schuld van de oplopende tekorten. Door de “verkokering” op het departement kon het voorkomen dat de ene afdeling scholen toestemmingen gaf voor verbouwingen, maar dat een andere afdeling niet goed bijhield hoeveel scholen ook daadwerkelijk gingen verbouwen. “De ene hand weet niet wat de andere uitgeeft”, merkte Jorritsma (VVD) hierover op. Om het tekort van Londo - jaarlijks ten minste 100 miljoen - te dekken, wil Wallage de uitgaven voor verbouwing en nieuwbouw van scholen verminderen. Dat kan betekenen dat reeds afgegeven toestemmingen tot bouwen alsnog worden ingetrokken, zei Wallage gisteren. Veel levert dit echter niet op. Wallage schat de opbrengst op ongeveer tien miljoen gulden.