Vertrek Sovjet-troepen wellicht vertraagd

BONN, 27 JUNI. De Sovjet-Unie heeft gedreigd dat ze de terugtrekking van de resterende 320.000 Sovjet-militairen uit de vroegere DDR zal vertragen of zelfs zal opschorten omdat in de Sovjet-Unie nog niet voldoende woningen voor terugkerende officieren zijn gebouwd. In een officieuze reactie liet de Duitse regering gisteren weten dat ze bevreesd is dat Moskou nu extra geld wil zien voor de repatriering.

Dit dreigement kwam begin deze week van de commandant van de Russische legergroep-West, waartoe de oorspronkelijk 360.000 militairen in Oost-Duitsland behoren. Volgens vorig jaar tussen Moskou en Bonn gesloten verdragen moeten de Sovjet-strijdkrachten tot 1994 uit de vroegere DDR zijn vertrokken. De Bondsrepubliek heeft zich verplicht 7,8 miljard mark bij te dragen aan de bouw van woningen voor repatrierende officieren. De Sovjet-ambassadeur in Bonn, Vladislav Terechov, is gisteren ontboden naar het ministerie van buitenlandse zaken, waar hem is voorgehouden dat er in de Sovjet-Duitse verdragen van 1990 geen verband wordt gelegd tussen het tempo van troepenterugtrekking en de voortgang van het woningbouwprogramma. Met de bouw van dergelijke woningen is nu op diverse plaatsen in de Sovjet-Unie begonnen. Nog maar kort geleden ontstonden Duitse irritaties omdat Moskou de bouw van een eerste serie huizen had gegund aan een Turks-Fins consortium dat de goedkoopste offerte had uitgebracht. Duitse bouwbedrijven, vooral die in de vroegere DDR, waren verontwaardigd toen bleek dat er in de verdragen wel 7,8 miljard mark Duitse steun maar niets over het land van aanbesteding was bepaald. Minister Mollemann (FDP, economische zaken) reisde daarop naar Moskou, waar hij alsnog extra toezeggingen loskreeg voor Duitse bouwbedrijven.